Danh mục

Sản phẩm

Máy chiếu BenQ MS524 cũ
Xem

Máy chiếu BenQ MS524 cũ

         
5,850,000đ  
Máy chiếu Panasonic PT-LX22 cũ
Xem

Máy chiếu Panasonic PT-LX22 cũ

         
3,550,000đ  
Máy chiếu Ricoh Pj HD5451 cũ (Full HD Nhật)
Xem

Máy chiếu Ricoh Pj HD5451 cũ (Full HD Nhật)

         
10,800,000đ  
-100% Máy chiếu vật thể Elmo M-01
Xem

Máy chiếu vật thể Elmo M-01

         
Liên hệ 11,900,000đ
Máy chiếu vật thể Elmo MO-1
Xem

Máy chiếu vật thể Elmo MO-1

         
Liên hệ  
Máy chiếu vật thể V500
Xem

Máy chiếu vật thể V500

         
5,050,000đ  
Màn chiếu 3 chân Dalite 100 Inch
Xem

Màn chiếu 3 chân Dalite 100 Inch

         
850,000đ  
Màn chiếu 3 chân Dalite 120 Inch
Xem

Màn chiếu 3 chân Dalite 120 Inch

         
1,100,000đ  
Màn chiếu 3 chân dalite 136 inch
Xem

Màn chiếu 3 chân dalite 136 inch

         
1,550,000đ  
màn chiếu 3 chân dalite 150 inch
Xem

màn chiếu 3 chân dalite 150 inch

         
Liên hệ  
Màn chiếu 3 chân Granview 100 Inch
Xem

Màn chiếu 3 chân Granview 100 Inch

         
1,800,000đ  
Màn chiếu 3 chân Granview 80 Inch
Xem

Màn chiếu 3 chân Granview 80 Inch

         
1,800,000đ